fbpx
Title Image

Υπηρεσίες

Η ψηφιακή τομοσύνθεση μαστού είναι μία σύγχρονη τρισδιάστατη (3D) τεχνική που έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ακρίβεια της ψηφιακής μαστογραφίας. Διαθέτει υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια στη διάγνωση των παθήσεων του μαστού έναντι της κλασικής μαστογραφίας, καθώς έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει τους φυσιολογικούς ιστούς από το πρόβλημα, διευκολύνοντας την ανίχνευση των ύποπτων βλαβών ακόμα και σε πολύ μικρό μέγεθος, προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση.

Η ελαστογραφία είναι μια μορφή απεικόνισης υπερήχων βασισμένη στην δυσκαμψία ή τη σκληρότητα του ιστού. Δίνει εικόνα ανάλογη με την κλινική ψηλάφηση για κάθε μόρφωμα, δίνοντάς μας πολύτιμες πληροφορίες για την «σκληρότητα» των ιστών. Οι πληροφορίες αυτές, συμπληρώνουν τις άλλες εξετάσεις (μαστογραφία, υπερηχογράφημα), όπου χρειάζεται, οδηγώντας μας σε μια αξιόπιστη διάγνωση.‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎

Η πλέον σύγχρονη και εξελιγμένη υπερηχογραφική εξέταση, που διενεργείται με σύγχρονα μηχανήματα υπερήχων, εφοδιασμένα με πανίσχυρους υπολογιστές και ειδικές κεφαλές πολλαπλών κρυστάλλων. Η εξέταση γίνεται αυτοματοποιημένα, χωρίς χειριστή, και προσφέρει την πιο αξιόπιστη υπερηχογραφική στην ανίχνευση «δυσδιάκριτων» μικρών βλαβών.

Το υπερηχογράφημα, ή οι υπέρηχοι του μαστού, είναι μια απεικονιστική μέθοδος του μαστού με υπερηχητικά κύματα. Το υπερηχογράφημα είναι συμπληρωματική εξέταση των μαστών και μπορεί να διαχωρίσει εάν μια ανωμαλία ή ένα ογκίδιο είναι συμπαγές ή κυστικό, καλοήθες ή κακόηθες. Αποτελεί συμπλήρωμα της Μαστογραφίας, όπου χρειάζεται.

Στο Κέντρο Μαστού Κύπρου υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης στερεοτακτικής βιοψίας μαστού, η οποία είναι μία από τις πιο σύγχρονες μεθόδους βιοψίας στις μέρες μας, και βασίζεται στην τελευταία λέξη αυτοματοποιημένης ρομποτικής τεχνολογίας. Στόχος είναι η σωστή και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, όσο αυτή παραμένει μικρή και αψηλάφητη αλλοίωση, και ταυτόχρονα η αποφυγή περιττών χειρουργικών πράξεων.

Μικρό δείγμα ιστού αφαιρείται από το μαστό χρησιμοποιώντας μια ειδική βελόνα βιοψίας. Το μηχάνημα των υπερήχων χρησιμοποιείται για να εντοπιστεί η περιοχή του μαστού που θα χρειαστεί διερεύνηση και για να καθοδηγηθεί η βελόνα βιοψίας στη σωστή θέση.

Το τεστ οστεοπόρωσης ή το τεστ οστικής πυκνότητας ή το τεστ μέτρησης της οστικής μάζας, είναι μια γρήγορη μέθοδος εκτίμησης της πυκνότητας των οστών σας. Το μηχάνημα υπολογίζει την ποσότητα οστού στο ισχίο, στη σπονδυλική στήλη και -μερικές φορές- σε άλλα οστά. Το αποτέλεσμα του τεστ οστικής πυκνότητας θα βοηθήσει το γιατρό σας να βγάλει συμπεράσματα και να σας προτείνει τρόπους να προστατέψετε τα οστά σας από την οστεοπόρωση.

Η κλινική εξέταση είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε χρόνο από εξειδικευμένο στο μαστό ιατρό. Η κλινική εξέταση δεν αντικαθιστά την μαστογραφία, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά για την ανίχνευση αλλοιώσεων και πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές εξετάσεις ρουτίνας που θα πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα.

Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) όζων του θυρεοειδούς αδένα (Fine-Needle Aspiration - FNA) είναι μια καθιερωμένη, διαγνωστική εξέταση ακριβείας που χρησιμοποιείται συνήθως ως πρώτο βήμα στην αξιολόγηση των όζων του θυρεοειδούς αδένα. Πάντα με καθοδήγηση υπερήχων, η βελόνα λαμβάνει μερικά κύτταρα από τον όζο και ο Κυτταρολόγος μπορεί να δώσει αξιόπιστη απάντηση σε λίγες μέρες, βοηθώντας μας στην έγκαιρη διάγνωση.

Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς είναι μια ανώδυνη εξέταση καθώς οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας. Αποτελεί την απεικονιστική εξέταση εκλογής για παθήσεις του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων, ενώ είναι σημαντική η χρησιμότητα του στην αξιολόγηση των τραχηλικών λεμφαδένων και των σιελογόνων αδένων.

Η εξέταση περιλαμβάνει: i. ιστορικό του ασθενούς, ii. ψηλάφηση του θυρεοειδούς, iii. έλεγχο θυρεοειδικών ορμονών ( FΤ4, Τ3, TSH, αντισώματα θυρεοειδούς) αιματολογικών αναλύσεων.

Οι εξειδικευμένοι γιατροί του Κέντρου μας, με μακρά εκπαίδευση και εμπειρία στις παθήσεις μαστού και θυρεοειδούς, μπορούν να σας προσφέρουν μια δεύτερη γνώμη στα προβλήματά σας. Θα μελετήσουν τις εξετάσεις σας και θα συζητήσουν την περίπτωσή σας στο Πολυεπιστημονικό Συμβούλιο (Multidisciplinary Meeting) του Κέντρου για να σας δώσουν μια έγκυρη συμβουλή και καθοδήγηση.

Τιμολογιακή Πολιτική


Κλινική Εξέταση από Χειρουργό

Συμπληρωμή€6,00   (με παραπεμπτικό)

Συνεισφορά€25,00(χωρίς παραπεμπτικό)


Ακτινοδιαγνωστικές Εξετάσεις

€10,00 / ανά εξέταση(πάντα με παραπεμπτικό)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Μαστού Κύπρου σας ενημερώνει ότι λόγω των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με τον Κορωνοϊό, θα παραμείνει κλειστό από Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 μέχρι νεωτέρας.
Για επείγοντα περιστατικά παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο στο 22054545.


IMPORTANT ANNOUNCEMENT

We would like to inform you that due to the recent developments regarding the Coronavirus, The Breast Center Of Cyprus will remain closed as of Monday 30th March 2020 until further notice.
In the event of an emergency, please contact our call center at 22054545.